CZ | EN

Kompenzační a balanční cvičení pro zdraví

Trénink TRX

V poslední době se často setkáváme  s termínem funkční trénink. Jedná se o komplexní cvičení které se vyvinulo ze speciálních rehabilitačních cvičení při kterém zapojujeme do práce co nejvíce svalových skupin najednou a v rozsahu jejich pohybu ve všech třech rovinách (sagitální, trontální a transversální) a to takovým způsobem, který co nejvíce napodobuje běžné denní aktivity cičence. Takový správně provedený trénink pak vede k lepší svalové rovnováze a kloubní stabilitě. To také napomáhá k prevenci zranění při sportu nebo odstraňování bolestí při jednostranném zatěžování pohybového aparátu. Při funkčním tréninku je velmi důležité se zaměřit na správné držení těla kdy volíme stabilizační cviky (zejména na správné zapojení dolních fixátorů lopatek), správné dýchání při kterém aktivujeme hluboký stabilizační systém (HSS). Sem patří velmi důležité svaly středu těla "core" (bránice, šikmé břišní svaly, transverzospinální svaly a svaly pánevního dna). Kontrolu správného zapojení svalů provádíme manuální rezistencí při které se cvičenec snaží aktivovat dané svalové partie.

Jako pomůcek při funkčním tréninku využíváme těch které nám simulují nestabilní prostředí. To jsou různé disbalanční podložky, medicinbaly, fitbaly, overbaly, cvičební gumy, speciální vaky s vodou, jednoruční činky, kettlebells, TRX, BOSU, GRAVITY.

Bosu trenink

 

 

 

 

 

 

 

 

Visual Element