CZ | EN

Tyto webové stránky v zastoupení podnikající fyzické osoby Tomáše Horáčka nezodpovídá za škody způsobené informacemi na těchto stránkách na straně klienta a ani třetích osob. Informace mají pouze orientační charakter, není možné je brát jakkoliv závazně. Pro další informace mě prosím kontaktujte. Poskytování služeb může být dočasně či trvale pozastaveno z technických, kapacitních nebo jiných důvodů.

Webový obsah na těchto stránkách byl vytvořen web designovým studiem Visual Element a Tomášem Horáčkem. Není možné tento obsah jakkoliv stahovat z těchto stránek nebo jakkoliv používat bez souhlasu těchto subjektů.
Visual Element